XIII.Ulusal Viral Hepatit Kongresi

XIII.Ulusal Viral Hepatit Kongresi

KURS PROGRAMI

Viral hepatits J (Viral hepatit dergisi): süreçleri ve gelinen nokta
 Fehmi Tabak, Mustafa Altındiş

Kursun tanımı, bir makalenin dergi macerası
 Salih Hoşoğlu

Bilimsel dergilerin kalitesi nasıl ölçülür: dergi seçimi ve dergi - makale uygunluğu
 Reşat Özaras

Editörlük ve editoryal süreç
 İsmail H. Kara

İyi bir hakemden neler beklenir?
 Salih Hoşoğlu

Bir örnek üzerinden makale değerlendirilmesi
 Hakan Leblebicioğlu

Hakemlik pratiği ve kurs değerlendirmesi - kapanış

17 MART

Açılış konuşmaları
 Fehmi Tabak

 Konferans 1
 Non A - Non B hepatitden kür HCV enfeksiyonuna
 Ulus S. Akarca

Panel 1
 
Türkiye'den viral hepatit yayınları
 Cemal Bulut, Mustafa Namıduru

Konferans 2
 Ülkemizde hepatit A ve B aşılarında güncel durum
 Selma Tosun

Açılış Töreni

18 MART

Konferans 3
 Karaciğer kütle lezyonlarına radyolojik yaklaşım
 İsmail Mihmanlı

Panel 2 - Kronik Hepatit B
 Kronik hepatit B'nin tedavisinde oral antiviralleri kesebilir miyiz?
 Mustafa K. Çelen

Suboptimal yanıtlı olgu
 Galip Ersöz

Pegile interferon ile oral antiviral kombinasyonu: Umutlanalım mı?
 Dilara İnan

Abbvie Uydu Sempozyumu
 Kronik Hepatit C tedavisinde Viekirax/Exviera ile yüksek kür şansı için hastaya özel yaklaşım

Hasta profilinin tedavi başarısına etkisi
 Ashley Brown

Viekirax/Exviera ile klinik pratikte neyi hedefliyoruz
 Rahmet Güner

Panel 3 - Karaciğer hasarının değerlendirilmesi Non-İnvazif testler

Non - invazif testlere bakış
 Yılmaz Çakaloğlu

Algoritmik yaklaşım
 Yusuf Yılmaz

Panel 4 - Gebelik ve hepatit senaryoları
 Senaryo 1-2 
Behice Kurtaran
 Senaryo 3-4 - Tansu Yamazhan
 Senaryo 5-6 - Özlem Kandemir

Gilead Uydu Sempozyumu
 Hepatit C'de tek hedef geri sayım
 
 Gerçek olgular, tek çözüm mümkün mü?

 Reşat Özaras, Tansu Yamazhan
 How to simplify, treatment for every HCV patient?
 Tarik Asselah

Konferans 4 
 Deltanın çaresizliği
 Cihan Yurdaydın

Panel 5 - İmmunsupresyon ve hepatit senaryoları
 Senaryo 1 - Özgür Günal
 Senaryo 2 - Nefise Öztoprak
 Senaryo 3 - Bircan Kayaaslan

Konferans 5
 Future treatments of HCV infection

 Tarik Asselah

 Söyleşi - Nasıl oluyor da oluyor?
 Hakan Erdem

19 MART

Panel 6 - Viral hepatit dışı karaciğer hastalıkları
 Enfeksiyon hastalıkları ve karaciğer

 Hakan Erdem
 Karaciğer hastasında diğer ilaç tedavileri
 Abdullah Sonsuz

Konferans 6
 Viral hepatite bağlı dekompanse sirozlu hastanın yönetimi 
 Levent Doğanay

BMS Uydu Sempzoyumu 
 HBV Reaktivasyonunda Güncel Bilgiler ve Kılavuz Önerileri
 
 İmmunsüpresif hastalarda HBV reaktivasyonuna yaklaşım

 Ramazan İdilman
 HBV reaktivasyonunda yanlışlar, doğrular, kılavuzlar 
 Hakan Leblebicioğlu

Panel 7 - Transplantasyonlar ve hepatit 
 Transplant immunolojisi

 Hande Arslan
 Türkiye, karaciğer transplantasyonunun neresinde?
 Yaman Tokat
 Karaciğer transplantasyonu sonrası kronik hepatit izlemi
 Murat Harputoğlu

Panel 8 - HCV paneli
 Kür olan hastanın izlemi

 Ebubekir Şenateş
 Kronik hepatit C tanılı hastada immunsupresyon
 Hüsnü Pullukçu
 
Doğrudan etkin ajanlarda diranç sorunu
 İftihar Köksal

Panel 9 - Değişik olgularda karaciğer hispatolojisi
 Viral hepatit ile örtüşebilen tabloların olgular eşliğinde klinik ve patolojik ayırıcı tanısı

 Çetin Karaca, Mine Güllüoğlu, Raim İliaz

Konferans 7
 Kronik hepatit C'nin tedavisinde ulusal stratejiler
 Hakan Leblebicioğlu

Sözlü Sunumlar

Panel 10 - Akut karaciğer yetersizliği
 Akut viral hepatit B ve reaktivasyon ayırımı

 Vedat Turhan
 Akut viral hepatitli hastada ne zaman endişelenmeliyim?
 Oğuz Karabay
 Akut viral hepatitli hastada antiviral tedavi ne zaman?
 Ediz Tütüncü

20 MART

Konferans 8
 Kronik hepatitlerde akılcı ilaç kullanımı
 Ali Mert

Panel 11 - Hepatitlerin mikrobiyolojik tanısında sorunlar ve yenilikler 
 Hepatitlerde kantitatif testler ve özel gruplarda seroloji

 Sebahat Aksaray
 Hapetitlede güncel moleküler testler
 Canan Külah
 Hepatitlerde prediktor testler ve miRNA
 Bahadır Feyzioğlu

Konferans 9
 Kronik hepatit B tedavisinde beklenen yeni ilaçlar
 Sebahattin Kaymakoğlu

Panel 12 - Karaciğer ve safra yollarının paraziter hastalıkları
 Mikrobiyolojik Tanı
 Ayşegül Ö. Taylan
 Kist Hidatik
 Salih Hoşoğlu
 Fasciola ve sistozomiyaz
 Murat Hökelek