• Sağlık Mah, Süleyman Sırrı Cad, No:2/15 Sıhhiye/ANKARA

Antiviral tedaviye ilaveten verilen hepatoprotektif ajanlar karaciğer fonksiyon testleri ve fibrozis parametreleri üzerine olumlu etkiye sahip olduğu gösterilmiş