• Sağlık Mah, Süleyman Sırrı Cad, No:2/15 Sıhhiye/ANKARA

Collins ve ark., HCV ile koenfekte HBV durumunda sofobuvir ve simeprevir tedavisi altında HBV reaktivasyonu saptadıkları iki vakayı irdelemişler