• Sağlık Mah, Süleyman Sırrı Cad, No:2/15 Sıhhiye/ANKARA

Persistan HBV infeksiyonundan IL10 genindeki tek nükleotid polimorfizmi sorumlu bulunmuş